O nas

Personika Doradztwo Personalne
Od 17 lat wyszukujemy najlepszych specjalistów na stanowiska średniego i wyższego szczebla dla firm z całej Polski.

Wyróżniają nas:

 • Umiejętność wyszukania i dotarcia do najlepszych na rynku pracy specjalistów zarówno tych, którzy szukają pracy jak też tych, którzy aktywnie jej nie poszukują
 • umiejętność dokonywania profesjonalnej oceny predyspozycji kandydatów do funkcji, którą mają pełnić w nowej pracy
 • krótki termin realizacji projektu, pierwszych kandydatów przedstawiamy do 5 dni
 • niska cena za przeprowadzenie procesu rekrutacji
 • gwarancja na zatrudnionych Kandydatów udzielamy gwarancji Państwa satysfakcji.

                                    SZUKASZ PRACOWNIKA

           Każdemu pracodawcy pomagamy w wyszukaniu i dotarciu do najlepszych na rynku pracy specjalistów, tych, którzy szukają pracy jak też tych, którzy aktywnie jej nie poszukują.
           Pomagamy w dokonaniu oceny predyspozycji Kandydata do pracy na zaproponowanym mu stanowisku.
Specjalizujemy się w rekrutacjach na stanowiska specjalistyczne średniego i wyższego szczebla na terenie całej Polski.

PLAN REKRUTACJI

Nasze rozwiązania rekrutacyjne szyte są na miarę w   zależności od wielkości firmy, jej specjalizacji i potrzeb, z którymi się zapoznajemy.

Poszukiwanie odpowiednich kandydatów

 • bazy danych: posiadamy własną, stale aktualizowaną, elektroniczną bazę kandydatów
 • poszukiwania przy użyciu portali społecznościowych, które stanowią największe źródło potencjalnych kandydatów
 • metoda poszukiwań bezpośrednich w konkurencyjnych firmach, czyli Direct Search

Weryfikacja Kandydata pod względem jego umiejętności   zawodowych, predyspozycji osobowościowych do objęcia  proponowanego mu stanowiska pracy

 •  rozmowa kwalifikacyjna z Kandydatami, która najczęściej przybiera formę wywiadu zawodowego, którego celem jest uzyskanie informacji uzupełniających dane pozyskane dzięki CV lub w wyniku zastosowania innych metod rekrutacyjnych.
 • wywiad kompetencyjny, inaczej wywiad behawioralny (BEI –  behavioural event interview) – strukturalizowany – jest   narzędziem, które pozwala ocenić kompetencje kandydata na podstawie zebranych podczas wywiadu informacji o     zachowaniu kandydata.
 • przeprowadzenie testów psychologicznych/ na życzenie/ np.: kwestionariusz temperamentu (FCZ-KT), kwestionariusz   inteligencji emocjonalnej (PKIE), kwestionariusz osobowości   NEO-FFI

Sporządzenie raportu z rozmów i testów, dokonanie oceny końcowej i przedstawienie informacji, który z badanych Kandydatów najlepiej naszym zdaniem będzie pełnił powierzone mu funkcje w Państwa firmie.

TESTY PSYCHOLOGICZNE

Przedstawiam propozycję testów do zastosowania w procesie rekrutacyjnym:

Kwestionariusz temperamentu (FCZ-KT), bada takie wymiary, jak:

 • wytrzymałość, na ile osoba badana potrafi długo i wytrwale pracować w trudnych warunkach
 • aktywność
 • odporność emocjonalna
 • umiejętność przystosowywania się do zmian, adaptacja do zmieniających warunków
 • impulsywność, skłonność do ryzyka

czas badania ok 30 min

Kwestionariusz inteligencji emocjonalnej (PKIE)

Inteligencja emocjonalna ma wpływ na efektywne funkcjonowanie człowieka w sferze społeczno-emocjonalnej. Jest to zbiór zdolności służących do odczytywania znaczeń emocjonalnych i uwzględniania ich w rozumowaniu i rozwiązywaniu problemów. Odgrywa znaczącą rolę w jakości kontaktów z innymi ludźmi, efektywnej komunikacji z innymi.
Kwestionariusz wskazuje na ogólny wynik inteligencji emocjonalnej, a także wskazuje na cztery składowe tegoż wymiaru:

 • akceptowanie, wyrażanie i wykorzystywanie własnych emocji w działaniu
 • empatia, czyli rozumienie i rozpoznawanie emocji u innych ludzi
 • kontrola, także poznawcza nad własnymi emocjami
 • rozumienie i uświadamianie sobie własnych emocji

czas badania ok 20 min.

Kwestionariusz osobowości NEO-FFI, który bada:

 • neurotyzm, który jest rozumiany jako umiejętność radzenia sobie z emocjami negatywnymi, jak lęk, złość (odporność emocjonalna)
 • ekstrawersję/introwersję, która mówi o ilości i jakości kontaktów interpersonalnych, w tym komunikatywność
 • otwartość na doświadczenie, a więc chęć zgłębiania wiedzy, otwartość na wyzwania. Otwartość wiąże się, z preferowaniem zawodów, które wymagają kreatywności, pracy badawczej i intelektualnej
 • sumienność, w rozumieniu jakości, dokładności wykonywanych zadań
 • ugodowość, a więc nastawienie na rywalizację versus kooperację

czas badania – ok 20-30 min

Kwestionariusz człowiek w pracy

Jest on przeznaczony do pomiaru poczucia umiejscowienia kontroli odnoszącego się do pracy. Cecha ta określa w jakim stopniu człowiek wiąże efekty swoich działań i przebieg kariery z czynnikami zewnętrznymi versus podmiotowymi.

Test wskazuje na aspekt umiejscowienia kontroli zewnętrznej i wewnętrznej.
Osoby z wewnętrznym umiejscowieniem kontroli okazują się mniej chętne w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich kontaktów z innymi, mniej ufne, bardziej są skłonne do oszukiwania, są mniej skłonne do udzielania pomocy, bardziej autorytarne i dogmatyczne.
Osoby z poczuciem kontroli wewnętrznej cechuje większa aktywność społeczna, zdolność wpływania na postawy innych, samodzielność, niezależność. Ogólnie można powiedzieć, że osoby takie są efektywniejszymi pracownikami, są bardziej zaangażowani i samodzielni.

czas badania – ok 15 mi

SZUKASZ PRACY – coaching kariery

Coaching indywidualny dla osób szukających pracy bądź dla osób chcący ją zmienić.
Nasz zespół pomoże zaplanować dalszą karierę, znaleźć nową pracę lub uruchomić własny biznes.

Zapraszam na szkolenie ponieważ dziś szuka się pracy w zupełnie inny sposób niż jeszcze 2-3 lata temu, żeby odnieść sukces trzeba się do tego dobrze przygotować.

Etapy realizacji 

1. Spotkanie na indywidualną rozmowę, której celem jest

 • zapoznanie się z twoją drogą zawodową  / jaką pracę wykonywałeś/wykonywałaś, zakres obowiązków, powód rozstania się z pracodawcą bądź powód chęci zmiany pracy/
 • oczekiwania w stosunku do nowego zatrudnienia/ branża, nazwa stanowiska, oczekiwania finansowe i poza finansowe, lokalizacja itp./
 • analiza twoich oczekiwań w stosunku do realiów rynku pracy, doradzenie, na jakim stanowisku i w jakiej branży masz największe szanse na znalezienie pracy.

Może szukasz w niewłaściwych firmach i twoje marzenia nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości?

2. Napisanie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych

3. Symulacja rozmowy rekrutacyjnej

 • po rozmowie rekrutacyjnej powiemy, jakie błędy popełniasz, czego unikaj, a co podkreślaj, jakie są twoje mocne, a jakie słabe strony.
 • ocenimy cię pod względem: wyglądu, sposobu prezentacji swojej drogi zawodowej, sposobu zachowywania się, sposobu wysławiania się.
 • zapoznamy cię z najczęściej zadawanymi  pytaniami podczas rozmowy rekrutacyjnej i przygotujemy cię na odpowiedzi na te pytania.

6. Doradzimy, w jaki sposób szukać pracy i gdzie, pomożemy stworzyć bądź poprawić twój profil na portalach społecznościowych takich jak LinkedIn /treść, zdjęcie/

5. Ocenimy twoje szanse na sukces w rekrutacji dla wybranych przez ciebie ogłoszeń o pracę, o które chciałbyś/chciałabyś się ubiegać

6. Wyślemy twoją aplikację wraz z podsumowaniem drogi zawodowej i twoich mocnych stron do prężnie działających rekruterów oraz do firm, które wspólnie wybierzemy.

7. Nawiążemy bezpośredni kontakt z rekruterami kilku firm w których chciałbyś pracować, które wspólnie wybierzemy.

Dla osób chętnych dodatkowo proponuję przeprowadzenie przez psychologa profesjonalnego testu określającego:

 • temperament – kwestionariusz temperamentu (FCZ-KT)
 • inteligencję – kwestionariusz inteligencji emocjonalnej (PKIE)
 • osobowość – kwestionariusz osobowości (NEO-FFI)

który może być dołączony do twojej aplikacji co wyróżni ją spośród innych.

Czas trwania programu zależy od twojej indywidualnej sytuacji i preferencji. Zależy mi na konsekwentnym wykonaniu poszczególnych etapów.

Program realizowany jest zawsze na podstawie indywidualnych spotkań twarzą w twarz, nie uciekam się do półśrodków typu rozmowa telefoniczna, Skype.

Dołącz do grona Klientów, którzy dzięki mojemu wsparciu zdobyli upragnioną pracę.

Zapraszamy do kontaktu

Monika Nilepiuk

mn@personika.pl

personika@personika.pl

+48 608 57 56 57

ul. Milenijna 33, 05-110 Jabłonna