PLAN REKRUTACJI

Nasze rozwiązania rekrutacyjne szyte są na miarę w zależności od wielkości firmy, jej specjalizacji i potrzeb, z którymi się zapoznajemy.

Etapy Rekrutacji

1/ Poszukiwanie odpowiednich  kandydatów

  • bazy danych: posiadamy własną, stale aktualizowaną, elektroniczną bazę kandydatów,
  • poszukiwania przy użyciu portali społecznościowych, które stanowią największe źródło potencjalnych kandydatów.
  • metoda poszukiwań bezpośrednich w konkurencyjnych firmach, czyli Direct Search

2/ Weryfikacja Kandydata pod względem jego umiejętności zawodowych, predyspozycji osobowościowych do objęcia proponowanego mu stanowiska pracy

  • rozmowa kwalifikacyjna z Kandydatami, która najczęściej przybiera formę wywiadu zawodowego, którego celem jest uzyskanie informacji uzupełniających dane pozyskane dzięki CV lub w wyniku zastosowania innych metod rekrutacyjnych.
  • wywiad kompetencyjny, inaczej wywiad behawioralny (BEI – behavioural event interview) – strukturalizowany – jest narzędziem, które pozwala ocenić kompetencje kandydata na podstawie zebranych podczas wywiadu informacji o zachowaniu kandydata.
  • przeprowadzenie testów psychologicznych/ na życzenie/ np.: kwestionariusz temperamentu (FCZ-KT), kwestionariusz inteligencji emocjonalnej (PKIE), kwestionariusz osobowości NEO-FFI

3/ Sporządzenie raportu z rozmów i testów, dokonanie oceny końcowej i przedstawienie informacji,  który z badanych Kandydatów najlepiej naszym zdaniem będzie pełnił powierzone mu funkcje w Państwa firmie.