DORADZTWO PERSONALNE

Jest to usługa świadczona dla firm, które samodzielnie pozyskały kandydata do pracy i chcą sprawdzić czy jest to właściwa osoba do wypełniania powierzonych jej obowiązków.

Metodologia badań i oceny:

 1. Spotkanie z osobą prowadzącą rekrutację ze strony firmy i rozmowa na temat oczekiwań stawianych kandydatowi
 2. Zaproszenie kandydatów na rozmowę rekrutacyjną, gdzie za pomocą pytań i improwizowanych sytuacji sprawdzamy między innymi takie cechy jak:
 • komunikatywność
 • samodzielność w działaniu i podejmowaniu decyzji
 • umiejętność wyrażania myśli, treści
 • siłę przekonywania
 • umiejętność zarządzania ludźmi
 • styl zarządzania
 • życzliwość
 • wytrwałość w działaniu
 • samokontrola
 • tolerancja
 • asertywność
 • dojrzałość i stabilność emocjonalna
 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność analizowania problemów itd.
 1. Przeprowadzenie testów psychologicznych np.: kwestionariusz temperamentu (FCZ-KT), kwestionariusz inteligencji emocjonalnej (PKIE), kwestionariusz osobowości NEO-FFI
 2. Sporządzenie raportu z rozmów i testów .
 3. Dokonanie oceny końcowej kandydatów i zaprezentowanie jej przyszłemu pracodawcy.