Polityka prywatności

RODO

          Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne, aplikację lub inne dokumenty do PERSONIKA z siedzibą w
Jabłonnie przy ul. Milenijnej Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez
Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu
rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 
INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne, aplikację lub inne dokumenty zgadzam się na przetwarzanie przez
PERSONIKA z siedzibą w Jabłonnie przy ul. Milenijnej danych osobowych zawartych w moim
zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów aktualnych i przyszłych rekrutacji.”.
W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail
personika@personika.com.pl.
 
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według
wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do
wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na
podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie
rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez
nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie
uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w
postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia
podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz
 
także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w
przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w
ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu wpłynięcia cv, a gdy wyraziłaś/eś zgodę
na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 360 dni od momentu wpłynięcia cv.
Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 5 lat od momentu
wpłynięcia cv.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail personika@personika.com.pl lub
z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail personika@personika.com.pl
 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez
PERSONIKA z siedzibą Jabłonnie UL. Milenijna zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na
potrzeby przyszłych rekrutacji.
 
Informujemy, że Administratorem danych jest PERSONIKA z siedzibą Jabłonnie UL. Milenijna. Dane
zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych
osobowych jest dobrowolne.