Raport płacowy

to specjalnie przygotowane zestawienie wynagrodzeń finansowych typu pensja podstawowa, premia, prowizja jak i pozafinansowych typu samochód służbowy, opieka medyczna itp. w kilku wybranych do badania firmach z tej samej branży.

Raport obejmuje zestawienie wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach w określonym sektorze i /lub regionie.

Raport przygotowywany jest przez wyspecjalizowanych konsultantów, którzy zbierają dane z poszczególnych firm biorących udział w badaniu. Na tej podatnie przygotowywany jest raport, w którym widzimy stosunek wynagrodzeń w firmie zlecającej badanie do innych wybranych do badania. W raporcie zostaną podane nazwy firm biorących udział w badaniu, ale konkretne dane nie będą wskazywały z których firm pochodzą. Raport sporządzany jest na zamówienie firmy dostosowany do jej potrzeb bez uwzględniania w raporcie danych ogólnych.

Raport jest poufny i żadne dane odnośnie wynagrodzeń w firmie nie będą przekazywane lub używane bez zgody konkretnej firmy.

Tak opracowany raport daje nam:

  • Optymalizację kosztów wynagrodzeń i oszczędność z tytułu nie naliczania zbyt dużych i nie proporcjonalnych wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach,
  • Opracowanie strategii wynagradzania w firmie i motywowania pracowników, którzy nie będą odchodzić do konkurencji,
  • Identyfikację własnej pozycji płacowej w odniesieniu do firm z tej samej branży lub sektora,
  • Cykliczne /raz w roku raz na kwartał/ badanie pokazujące zmiany w wynagrodzeniach w danym okresie roku na poszczególnych stanowiskach w poszczególnych sektorach lub branżach.