Oferta szkolenia indywidualnego dla osoby poszukującej pracy

  1. Spotkanie z wykwalifikowanym konsultantem na rozmowę wstępną, której celem jest:
  • zapoznanie się z drogą zawodową Kandydata / jaką pracę wykonywał, zakres obowiązków/
  • oczekiwania w stosunku do nowego zatrudnienia/ branża, stanowisko/
  • oczekiwania finansowe i poza finansowe, lokalizacja itp.
  • rozmowa z konsultantem czy oczekiwania Kandydata związane z nową pracą są realne, doradzenie na jakim stanowisku i w jakiej branży ma największe szanse na znalezienie pracy.
  1. Przesłanie pod wskazany adres email swojego cv – na tej podstawie i na podstawie przeprowadzonej rozmowy, tworzone jest nowe cv w jednej bądź dwóch wersjach, dostosowane do stanowiska, o które będzie ubiegał się kandydat.
  2. Spotkanie z konsultantem na rozmowę rekrutacyjną – na jej podstawie zostaną wyciągnięte wnioski o mocnych i słabych stronach kandydata, popełnianych błędach.

Kandydat będzie oceniany pod względem: sposobu prezentacji swojej drogi zawodowej, sposobu zachowywania się , sposobu wysławiania się.

Zapoznanie kandydata z najczęściej zadawanymi  pytaniami podczas rozmowy rekrutacyjnej i przygotowanie kandydata do odpowiedzi na te pytania.

Wspólne wyciągnięcie wniosków, wskazanie zachowań, które należy zmienić lub poprawić

4.Doradztwo w jaki sposób szukać pracy i gdzie, pomoc przy założeniu konta na portalach społecznościowych takich jak LinkedIn , Goldenline, zamieszczenie profesjonalnego cv w bazie firmy i polecanie kandydata swoim klientom

Oferta szkoleniowa obejmuje 2 spotkania z Konsultantem łącznie ok. 2 godzin w sali spotkań przy ul Modlińskiej 6 /Żerań/ Warszawa

Rozmowy telefoniczne lub mailowe w miarę potrzeb z konsultantem prowadzącym

Szkolenie jest płatne, cena ustalana jest indywidualnie.